VE

 

 

FISKERI & SØFART

MARITIMESOEFART

 

 

 

:…VE.207

Navn: .JANE

Call: ..FTJ.2399

Basishavn:.. BÅRING

 

 

 

 

VE.218

Navn: .KAREN

Call: ..XP.3796

Basishavn:.. TORØ HUSE

 

 

 

 

:…VE.219

Navn: .KIRSTEN

Call: ..FTJ.2402

Basishavn:.. SKRILLINGE

 

 

 

 

:…VE.234

Navn: .TRINE

Call: ..FTJ.2425

Basishavn:.. SØNDERSKOV

 

 

 

 

:…VE.272

Navn: .HAVLITTEN

Call: ..FTJ.4880

Basishavn:.. SØNDERSKOV

 

 

 

 

:…VE.274

Navn: .GRETE MØLLER

Call: ..FTJ.5019

Basishavn:.. BÅRING

 

 

 

 

:…VE.277

Navn: .SØREN MØLLER

Call: ..FTJ.5022

Basishavn:.. BÅRING

 

 

 

 

…VE.412

Navn: .FRIGG

Call: ..OU.4261

Basishavn:.. SNAPTUN

 

 

 

 

:…VE.420

Navn: .SVEND

Call: ..FTJ.5179

Basishavn:.. BALLEN

 

 

 

 

:…VE.421

Navn: .REJEN

Call: ..FTJ.5180

Basishavn:.. BALLEN

 

 

 

 

:…VE.424

Navn: .ÅLEN

Call: ..FTJ.5181

Basishavn:.. BALLEN